LUIS VALLECILLO é consciente da importancia da privacidade dos datos persoais e por iso ten implantada unha política de tratamento de datos dirixida a proporcionar a máxima seguridade no uso e recollida dos mesmos, garantindo o cumprimento da normativa vixente na materia e configurando a dita política como unha das piares básicos nas liñas de actuación da entidade.

Durante a navegación pola páxina web https://www.luisvallecillo.gal/ poderán solicitarse datos persoais a través de diferentes formularios ou ligazóns a clientes de correo electrónico habilitados para tal fin. Ditos datos formarán parte dos ficheiros pertinentes en función da finalidade determinada e concreta que motive a recollida dos mesmos. O usuario outorga o seu consentimento expreso, libre e inequívoco para a recollida e tratamento dos seus datos por parte do propietario ou propietarios do sitio.

Deste xeito, facilitarase a información particular de cada tratamento de datos xunto cos formularios web ou enlace ao correo electrónico, sendo común a todos eles o responsable do ficheiro:  Granada e como lugar específico para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que deberán formalizarse. mediante comunicación escrita ao enderezo indicado anteriormente incluíndo copia do DNI ou documento identificativo equivalente.

No caso de que facilite os seus datos a través dunha mensaxe de correo electrónico, estes formarán parte dun ficheiro cuxa finalidade será a xestión da solicitude, solicitude ou comentario que nos realice, quedando o resto dos puntos sinalados no documento. aplicable.parágrafo anterior.

Os datos non serán cedidos a terceiros en ningún caso, coa única excepción do previsto na lexislación vixente.

A recollida de datos persoais realízase coa finalidade de prestar o servizo de información así como de mellorar o servizo, boletíns, envío de publicidade de produtos e servizos, avisos, ofertas e, en xeral, información comercial de interese persoal. bens e servizos ofrecidos a través do sitio.

O propietario de https://www.luisvallecillo.gal/ resérvase o dereito a modificar esta declaración de privacidade en calquera momento. O uso continuado de calquera parte deste sitio despois da notificación ou publicación de tales cambios constituirá a aceptación de tales cambios.

Por outra banda, LUIS VALLECILLO puxo en marcha as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos de Carácter Persoal que os interesados ​​poidan facilitar como consecuencia do acceso ás distintas seccións do Sitio Web https: //www.luisvallecillo.gal/, aplicando as medidas de seguridade contempladas no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Skip to content