Luis Vallecillo comprometeuse a facer accesible a súa páxina web, de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público, polo que se traspón ao ordenamento xurídico a Directiva Española. UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

A PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE APLICABLE AO PORTAL INSTITUCIONAL www.luisvallecillo.gal

ESTADO DE CUMPRIMENTO
Este sitio web axústase parcialmente ao RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

CONTIDO NON ACCESIBLE
Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

Incumprimento do RD 1112/2018
Debido á automatización dalgunhas das publicacións, podería haber páxinas con aniñación incorrecta de etiquetas HTML.
Pode haber erros de edición ocasionais nalgunha páxina web.
carga desproporcionada
Non se aplica.
Contidos que non entran no ámbito da lexislación aplicable
Contido multimedia en directo.
Contidos multimedia pregravados con carácter temporal (Podcast), ou publicados antes da entrada en vigor do Real Decreto.
ELABORACIÓN DESTA DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE
Esta declaración foi elaborada o 4 de marzo de 2023 e baséase nos Informes de Accesibilidade Web do Observatorio da Accesibilidade.

A data da última revisión foi o 13 de marzo de 2023.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO
Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2 do RD 1112/2018) como:

informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
transmitir outras dificultades de acceso ao contido
realizar calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web
A TRAVÉS DO FORMULARIO DE CONTACTO NESTE SITIO WEB.

As comunicacións serán recibidas e tramitadas por Marengo Olalla

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE
Porase en marcha un procedemento de solicitude adecuado e eficaz para ser utilizado no caso de que a resposta á comunicación ou solicitude non sexa satisfactoria. [Pendente]

CONTIDO OPCIONAL
Este sitio web:

Deseñouse adaptándose aos estándares e normativas vixentes en materia de accesibilidade, cumprindo os puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).
Cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018.
Está deseñado para a visualización correcta en escritorio, tableta e dispositivos móbiles cunha resolución mínima de 1280×1024.
Realizouse usando HTML5 como linguaxe de marcas e follas de estilo CSS 3 para o seu deseño.

Skip to content