En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Rocío Velázquez Martínez e Raquel López Fernández (en diante Luis Vallecillo neste documento) como titulares do Sitio Web. https://www.luisvallecillo.gal/ procede a comunicar os datos identificativos esixidos pola citada norma.

Luís Vallecillo
ID:
Enderezo:
Galicia
Esta información axusta e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome de dominio https://www.luisvallecillo.gal/ asumen e se comprometen a respectar.

1. DEFINICIÓNS

“Páxina”, dominio https://www.luisvallecillo.gal/ que se pon a disposición dos Usuarios de Internet.

“Usuario”, persoa física ou xurídica que utiliza ou navega pola Páxina.

“Contido” son as páxinas que conforman todo o dominio https://www.luisvallecillo.gal/ que conforman a información e servizos que LUIS VALLECILLO pon a disposición dos Usuarios de Internet. Conteñen mensaxes, textos, fotografías, gráficos, iconas, logotipos, tecnoloxía, ligazóns, texturas, debuxos, ficheiros de son e/ou imaxe, gravacións, software, aparencia, deseño gráfico e códigos fonte e, en xeral, calquera tipo de material contido. na Páxina.

“Web”, palabra técnica que describe o sistema de acceso á información a través de Internet, que se configura mediante páxinas feitas con HTML ou linguaxe similar, e mecanismos de programación como java, CGI, javascript, PHP, ou outros, etc. estas páxinas deseñadas e publicadas baixo un nome de dominio de Internet son o resultado da información que o propietario pon a disposición dos Usuarios de Internet.

“Hipervínculo”, técnica pola que un Usuario pode navegar por diferentes páxinas da Rede, ou de Internet, cun simple clic sobre o texto, icona, botón ou indicativo que contén a ligazón.

“Cookies”, medios técnicos de “trazabilidade” e seguimento da navegación nos sitios web. Son pequenos ficheiros de texto que se escriben no ordenador do Usuario. Este método ten implicacións para a privacidade, polo que LUIS VALLECILLO informará oportunamente e fiablemente do seu uso no momento en que estea implantado na Páxina.

2. Condicións de uso

A simple e mera utilización da Páxina outorga a condición de usuario da Páxina, sexa persoa física ou xurídica, e implica necesariamente a aceptación plena, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais recollidas no Aviso Legal. . Se o Usuario non está de acordo coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, deberá absterse de utilizar a Páxina.

Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por LUIS VALLECILLO pode ser diferente cada vez que o Usuario acceda ao Portal. Polo tanto, o Usuario deberá ler o Aviso Legal cada vez que acceda á Páxina.

A través da Páxina, LUIS VALLECILLO facilita aos Usuarios o acceso e uso de diversos Contidos publicados a través de Internet por LUIS VALLECILLO ou por terceiros autorizados.

O Usuario obrígase e comprométese a utilizar a Páxina e os Contidos de acordo coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso ou instrución que lle poña á súa atención, ben a través deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que realice. arriba da Páxina, así como as normas de convivencia, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados.

Para estes efectos, o Usuario comprométese e comprométese a NON utilizar ningún dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan prexudicar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos Contidos, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático propiedade ou contratado por LUIS VALLECILLO, outros Usuarios ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

Así mesmo, de conformidade con todo isto, o Usuario non poderá suprimir, manipular ou alterar de ningún xeito o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de LUIS VALLECILLO ou dos seus titulares, pegadas e/ou identificadores dixitais, ou calquera outro. medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.

O Usuario deberá absterse de obter ou mesmo tentar obter os Contidos por medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeran á súa disposición para o efecto ou se sinalasen para tal fin nas páxinas Web onde estean localizados. atopar o contido

Skip to content